A A A

Źródła światła polecane do doświetlania rozsady

W Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach przeprowa­dzono szereg badań nad metodami racjonalnego stosowania światła sztucznego, jak i nad dobbrem najwłaściwszych źródeł śwjatła oraz technicznych rozwiązań przy jego stosowaniu. Przebadano wszystkie dostępne w kraju źródła światła, a więc lampy żarowe, lampy fluorescencyjne (świetlówki) o różnych barwach światła, lampy rtęciowe oraz lampy rtęciowo-żarowe, a ostatnio lampy sodowe wysokociśnieniowe i lampy halogenowe.

Spośród lamp fluorescencyjnych najbardziej przydatny do doświetlania okazał się typ Flora; dobre wyniki uzyskano rów­nież stosując świetlówki o świetle białym, nieco gorsze zaś — przy użyciu lamp o świetle dziennym.

-Wadą lamp fluorescencyjnych jest stosunkowo mała jaskra­wość powierzchni świecących. Dla uzyskania odpowiedniej in­tensywności światła trzeba do naświetlania roślin* -instalować nad określoną powierzchnią dużą liczbę lamp. Na przykład dla uzyskania intensywności oświetlenia 5000 luksów trzeba nad powierzchnią 1 m2 zainstalować 7—10 lamp fluorescencyjnych o mocy 40 W każda i zawiesić je w odległości około 25 cm od wierzchołków roślin.